RESULTATS 2018/19

JORNADA – DATA LOCAL VISITANT
JORNADA 1 – 02-09-2018 Manlleu 4 Palamós 1
JORNADA 2 – 09-09-2018 Palamós 1 San Juan de Montcada 1
JORNADA 3 – 16-09-2018 Tona 1 Palamós 2
JORNADA 4 – 23-09-2018 Palamós 5 Guineueta 0
JORNADA 5 – 30-09-2018 Banyoles 1 Palamós 0
JORNADA 6 – 07-10-2018 Palamós 1 Argentona 1
JORNADA 7 – 14-10-2018 Can Vidalet 3 Palamós 4
JORNADA 8 – 21-10-2018 Palamós 1 La Jonquera 2
JORNADA 9 – 28-10-2018 Lloret 1 Palamós 2
JORNADA 10 – 04-11-2018 Palamós 1 Sabadell Nord 0
JORNADA 11 – 11-11-2018 Palamós 1 Sant Cugat 1
JORNADA 12 – 18-11-2018 Vic Palamós
JORNADA 13 – 25-11-2018 Palamós Farners
JORNADA 14 – 02-12-2018 Vilassar de Mar Palamós
JORNADA 15 – 16-12-2018 Palamós Rubí
JORNADA 16 – 23-12-2018 Girona C Palamós
JORNADA 17 – 13-01-2019 Palamós Llagostera B
JORNADA 18 – 20-01-2019 Palamós Manlleu
JORNADA 19 – 27-01-2019 San Juan de Montcada Palamós
JORNADA 20 – 03-02-2019 Palamós Tona
JORNADA 21 – 10-02-2019 Guineueta Palamós
JORNADA 22 – 17-02-2019 Palamós Banyoles
JORNADA 23 – 24-02-2019 Argentona Palamós
JORNADA 24 – 10-03-2019 Palamós Can Vidalet
JORNADA 25 – 17-03-2019 La Jonquera Palamós
JORNADA 26 – 24-03-2019 Palamós Lloret
JORNADA 27 – 31-03-2019 Sabadell Nord Palamós
JORNADA 28 – 07-04-2019 Sant Cugat Palamós
JORNADA 29 – 14-04-2019 Palamós Vic
JORNADA 30 – 28-04-2019 Farners Palamós
JORNADA 31 – 05-05-2019 Palamós Vilassar de Mar
JORNADA 32 – 12-05-2019 Rubí Palamós
JORNADA 33 – 19-05-2019 Palamós Girona C
JORNADA 34 – 26-05-2019 Llagostera B Palamós
xXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXXXXX  
PRIMERA VOLTA SEGONA VOLTA
JORNADA 1 – 02-09-2018         JORNADA 18 – 20-01-2019
Banyoles Argentona 5 2 Argentona Banyoles
Guineueta Can Vidalet 4 1 Can Vidalet Guineueta
Tona La Jonquera 1 0 La Jonquera Tona
San Juan de Montcada Lloret 1 1 Lloret San Juan de Montcada
Manlleu Palamós 4 1 Palamós Manlleu
Llagostera B Sant Cugat 1 2 Sant Cugat Llagostera B
Girona C Vic 2 0 Vic Girona B
Rubí Farners 0 0 Farners Rubí
Sabadell Nord Vilassar de Mar 0 2 Vilassar de Mar Sabadell Nord
JORNADA 2 – 09-09-2018         JORNADA 19 – 27-01-2019  
Argentona Sabadell Nord 1 1 Sabadell Nord Argentona
Can Vidalet Banyoles 1 0 Banyoles Can Vidalet
La Jonquera Guineueta 1 1 Guineueta La Jonquera
Lloret Tona 4 0 Tona Lloret
Palamós San Juan de Montcada 1 1 San Juan de Montcada Palamós
Sant Cugat Manlleu 1 2 Manlleu Sant Cugat
Vic Llagostera B 4 1 Llagostera B Vic
Farners Girona C 0 4 Girona B Farners
Vilassar de Mar Rubí 2 1 Rubí Vilassar de Mar
JORNADA 3 – 16-09-2018         JORNADA 20 – 03-02-2019
Argentona Can Vidalet 0 2 Can Vidalet Argentona
Banyoles La Jonquera 1 0 La Jonquera Banyoles
Guineueta Lloret 0 1 Lloret Guineueta
Tona Palamós 1 2 Palamós Tona
San Juan de Montcada Sant Cugat 1 1 Sant Cugat San Juan de Montcada
Manlleu Vic 1 0 Vic Manlleu
Llagostera B Farners 2 0 Farners Llagostera B
Girona C Vilassar de Mar 1 1 Vilassar de Mar Girona B
Sabadell Nord Rubí 1 0 Rubí Sabadell Nord
JORNADA 4 – 23-09-2018         JORNADA 21 – 10-02-2019      
Can Vidalet Sabadell Nord 0 0 Sabadell Nord Can Vidalet
La Jonquera Argentona 1 0 Argentona La Jonquera
Lloret Banyoles 2 1 Banyoles Lloret
Palamós Guineueta 5 0 Guineueta Palamós
Sant Cugat Tona 2 0 Tona Sant Cugat
Vic San Juan de Montcada 1 1 San Juan de Montcada Vic
Farners Manlleu 0 1 Manlleu Farners
Vilassar de Mar Llagostera B 4 2 Llagostera B Vilassar de Mar
Rubí Girona C 2 2 Girona B Rubí
JORNADA 5 – 30-09-2018         JORNADA 22 – 17-02-2019  
Can Vidalet La Jonquera 1 0 La Jonquera Can Vidalet
Argentona Lloret 0 7 Lloret Argentona
Banyoles Palamós 1 0 Palamós Banyoles
Guineueta Sant Cugat 0 1 Sant Cugat Guineueta
Tona Vic 2 1 Vic Tona
San Juan de Montcada Farners 2 1 Farners San Juan de Montcada
Manlleu Vilassar de Mar 0 1 Vilassar de Mar Manlleu
Llagostera B Rubí 2 0 Rubí Llagostera B
Sabadell Nord Girona C 0 4 Girona B Sabadell Nord
JORNADA 6 – 07-10-2018         JORNADA 23 – 24-02-2019  
La Jonquera Sabadell Nord 1 2 Sabadell Nord La Jonquera
Lloret Can Vidalet 0 2 Can Vidalet Lloret
Palamós Argentona 1 1 Argentona Palamós
Sant Cugat Banyoles 2 2 Banyoles Sant Cugat
Vic Guineueta 3 1 Guineueta Vic
Farners Tona 0 1 Tona Farners
Vilassar de Mar San Juan de Montcada 1 0 San Juan de Montcada Vilassar de Mar
Rubí Manlleu 2 2 Manlleu Rubí
Girona C Llagostera B 2 0 Llagostera B Girona B
JORNADA 7 – 14-10-2018         JORNADA 24 – 10-03-2019  
La Jonquera Lloret 2 1 Lloret La Jonquera
Can Vidalet Palamós 3 4 Palamós Can Vidalet
Argentona Sant Cugat 1 1 Sant Cugat Argentona
Banyoles Vic 0 0 Vic Banyoles
Guineueta Farners 4 0 Farners Guineueta
Tona Vilassar de Mar 0 0 Vilassar de Mar Tona
San Juan de Montcada Rubí 1 3 Rubí San Juan de Montcada
Manlleu Girona B 1 4 Girona B Manlleu
Sabadell Nord Llagostera B 2 1 Llagostera B Sabadell Nord
JORNADA 8 – 21-10-2018         JORNADA 25 – 17-03-2019  
Lloret Sabadell Nord 0 0 Sabadell Nord Lloret
Palamós La Jonquera 1 2 La Jonquera Palamós
Sant Cugat Can Vidalet 0 0 Can Vidalet Sant Cugat
Vic Argentona 4 1 Argentona Vic
Farners Banyoles 0 2 Banyoles Farners
Vilassar de Mar Guineueta 4 0 Guineueta Vilassar de Mar
Rubí Tona 1 0 Tona Rubí
Girona B San Juan de Montcada 2 0 San Juan de Montcada Girona B
Llagostera B Manlleu 3 4 Manlleu Llagostera B
JORNADA 9 – 28-10-2018         JORNADA 26 – 24-03-2019  
Lloret Palamós 1 2 Palamós Lloret
La Jonquera Sant Cugat 1 0 Sant Cugat La Jonquera
Can Vidalet Vic 0 0 Vic Can Vidalet
Argentona Farners 2 1 Farners Argentona
Banyoles Vilassar de Mar 0 1 Vilassar de Mar Banyoles
Guineueta Rubí 3 3 Rubí Guineueta
Tona Girona B 0 3 Girona B Tona
San Juan de Montcada Llagostera B 3 3 Llagostera B San Juan de Montcada
Sabadell Nord Manlleu 1 0 Manlleu Sabadell Nord
JORNADA 10 – 04-11-2018         JORNADA 27 – 31-03-2019
Palamós Sabadell Nord 1 0 Sabadell Nord Palamós
Sant Cugat Lloret 0 2 Lloret Sant Cugat
Vic La Jonquera 0 0 La Jonquera Vic
Farners Can Vidalet 1 0 Can Vidalet Farners
Vilassar de Mar Argentona 2 0 Argentona Vilassar de Mar
Rubí Banyoles 0 1 Banyoles Rubí
Girona B Guineueta 1 0 Guineueta Girona B
Llagostera B Tona 3 2 Tona Llagostera B
Manlleu San Juan de Montcada 0 1 San Juan de Montcada Manlleu
JORNADA 11 – 11-11-2018         JORNADA 28 – 07-04-2019  
Palamós Sant Cugat 1 1 Sant Cugat Palamós
Lloret Vic 1 1 Vic Lloret
La Jonquera Farners 1 1 Farners La Jonquera
Can Vidalet Vilassar de Mar 2 3 Vilassar de Mar Can Vidalet
Argentona Rubí 1 2 Rubí Argentona
Banyoles Girona B 0 1 Girona B Banyoles
Guineueta Llagostera B 0 2 Llagostera B Guineueta
Tona Manlleu 3 1 Manlleu Tona
Sabadell Nord San Juan de Montcada 4 1 San Juan de Montcada Sabadell Nord
JORNADA 12 – 18-11-2018         JORNADA 29 – 14-04-2019  
Sant Cugat Sabadell Nord Sabadell Nord Sant Cugat
Vic Palamós Palamós Vic
Farners Lloret Lloret Farners
Vilassar de Mar La Jonquera La Jonquera Vilassar de Mar
Rubí Can Vidalet Can Vidalet Rubí
Girona B Argentona Argentona Girona B
Llagostera B Banyoles Banyoles Llagostera B
Manlleu Guineueta Guineueta Manlleu
San Juan de Montcada Tona Tona San Juan de Montcada
JORNADA 13 – 25-11-2018         JORNADA 30 – 28-04-2019  
Sant Cugat Vic Vic Sant Cugat
Palamós Farners Farners Palamós
Lloret Vilassar de Mar Vilassar de Mar Lloret
La Jonquera Rubí Rubí La Jonquera
Can Vidalet Girona B Girona B Can Vidalet
Argentona Llagostera B Llagostera B Argentona
Banyoles Manlleu Manlleu Banyoles
Guineueta San Juan de Montcada San Juan de Montcada Guineueta
Sabadell Nord Tona Tona Sabadell Nord
JORNADA 14 – 02-12-2018         JORNADA 31 – 05-05-2019  
Vic Sabadell Nord Sabadell Nord Vic
Farners Sant Cugat Sant Cugat Farners
Vilassar de Mar Palamós Palamós Vilassar de Mar
Rubí Lloret Lloret Rubí
Girona B La Jonquera La Jonquera Girona B
Llagostera B Can Vidalet Can Vidalet Llagostera B
Manlleu Argentona Argentona Manlleu
San Juan de Montcada Banyoles Banyoles San Juan de Montcada
Tona Guineueta Guineueta Tona
JORNADA 15 – 16-12-2018         JORNADA 32 – 12-05-2019  
Vic Farners Farners Vic
Sant Cugat Vilassar de Mar Vilassar de Mar Sant Cugat
Palamós Rubí Rubí Palamós
Lloret Girona B Girona B Lloret
La Jonquera Llagostera B Llagostera B La Jonquera
Can Vidalet Manlleu Manlleu Can Vidalet
Argentona San Juan de Montcada San Juan de Montcada Argentona
Banyoles Tona Tona Banyoles
Sabadell Nord Guineueta Guineueta Sabadell Nord
JORNADA 16 – 23-12-2018         JORNADA 33 – 19-05-2019  
Sabadell Nord Farners Farners Sabadell Nord
Vilassar de Mar Vic Vic Vilassar de Mar
Rubí Sant Cugat Sant Cugat Rubí
Girona B Palamós Palamós Girona B
Llagostera B Lloret Lloret Llagostera B
Manlleu La Jonquera La Jonquera Manlleu
San Juan de Montcada Can Vidalet Can Vidalet San Juan de Montcada
Tona Argentona Argentona Tona
Guineueta Banyoles Banyoles Guineueta
JORNADA 17 – 13-01-2019 JORNADA 34 – 26-05-2019
Farners Vilassar de Mar Vilassar de Mar Farners
Vic Rubí Rubí Vic
Sant Cugat Girona B Girona B Sant Cugat
Palamós Llagostera B Llagostera B Palamós
Lloret Manlleu Manlleu Lloret
La Jonquera San Juan de Montcada San Juan de Montcada La Jonquera
Can Vidalet Tona Tona Can Vidalet
Argentona Guineueta Guineueta Argentona
Banyoles Sabadell Nord Sabadell Nord Banyoles
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Comparteix:Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

Degà de Catalunya. Fundat el 1.898

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube